Kurs CNC

Zapisz się na kurs CNC - kurs trwa 7 dni

Terminy szkoleń dla kursów CNC Wrocław:

80 godzin szkolenia z zajęciami praktycznymi przy tokarkach i frezarkach CNC.

kurs cnc wrocław


Wypełnij formularz zgłoszeniowy aby zapisać się na szkolenie na Operatora CNC i Programistę CNC odbywające się we Wrocławiu

Zapisz się na 7 dniowy kurs CNCZakres: Programowanie (ISO, G-kody) + obsługa maszyn CNC (zajęcia na obrabiarkach)

Sterowniki CNC objęte programem szkolenia: Heidenhain oraz Sinumerik

Czas trwania: 8 dni (80h), po 10h dziennie

Miejsce szkolenia:ECPS, Wrocław, ul. Brochowska 3 (wjazd od ul. Opolskiej 165)

Zakwaterowanie na czas trwania szkolenia - koszt dodatkowy: 400 zł.
Link do miejsca zakwaterowania: TUTAJ


Program szkolenia

Część teoretyczna (4 dni, 40h)

Dzień 1

 • Podstawy technologii (tokarstwo, frezarstwo)
 • Materiały narzędziowe, cechy geometryczne narzędzi
 • Eksploatacja narzędzi składanych
 • Obrabiarki , kinematyka
 • Przyrządy i uchwyty
 • Podstawy geometrii płaskiej
 • Zasada działania sterowania numerycznego
 • Norma ISO określająca dane alfanumeryczne (G –kody)
 

Dzień 2 (sterownik Sinumerik 828D/840D - toczenie i frezowanie)

 • Logika obsługi układu sterowania
 • Tryby pracy sterownika
 • Wprowadzanie danych geometrycznych narzędzi
 • Ustalenie punktu odniesienia (BAZA)
 • Układ współrzędnych na obrabiarce sterowanej numerycznie
 • Adresy osi liniowych i obrotowych
 • Sposoby określania współrzędnych
 • Adresy technologiczne S, F, T
 • Interpolacja liniowa
 • Ścinanie naroży
 • Interpolacja kołowa i jej parametry
 • Zaokrąglanie naroży
 • Interpolacja trzyosiowa (helikalna) przy frezowaniu linii śrubowych
 

Dzień 3 (sterownik Heidenhain iTNC 530 - toczenie i frezowanie)

 • Zasada budowania podprogramów
 • Programowanie z użyciem parametrów
 • Zasady korzystania ze stałych cykli obróbkowych
 • Cykle transformacji
 • Cykle sondy pomiarowej
 • Zmienne systemowe
 • Elementy programowania logicznego
 • Opcja symulacji programów obróbkowych
 • Procedura bezpiecznego wdrażania programów obróbkowych
 

Dzień 4 (ćwiczenia - układy sterowania Sinumerik 828D/840D i Heidenhain iTNC 530 - toczenie i frezowanie)

 • Obsługa układów sterowania Heidenhain i Sinumerik
 • Opracowania technologii obróbki dla zadanych przedmiotów
 • Opracowania programów na podstawie wcześniej opracowanej technologii
 • Wdrażanie i symulacja napisanych programów
 • Edycja i wprowadzanie poprawek
 

Ostatni dzień części teoretycznej to czas na bardziej zaawansowane ćwiczenia przy jednoczesnym rozszerzaniu zdobytych wiadomości. Uczestnicy kursu otrzymują rysunki lub przynoszą swoje, na podstawie których opracowują najpierw technologię obróbki (określenie kolejności zabiegów, wytypowanie narzędzi do zabiegów obróbkowych, określenie parametrów skrawania, wyznaczenie bazy obróbkowej, opisanie sposobu mocowania), a następnie opracowaną technologię obróbki zapisują w postaci alfanumerycznej. Zdobyte podczas części teoretycznej wiadomości kursanci wykorzystają podczas zajęć przy obrabiarkach.

 

Część praktyczna (4 dni, 40h)

Dzień 1 (zajęcia praktyczne - centrum obróbcze Mikron VCE 800 Pro)

 • Procedura włączania maszyny sterownej numerycznie
 • Kinematyka obrabiarki
 • Systemy mocowania narzędzi
 • Oprawki narzędziowe dla różnego typu narzędzi frezarskich
 • Typ końcówki wrzeciona frezarki
 • Magazyn narzędzi centrum frezarskiego -obsługa
 • Sposoby mocowania przedmiotów na obrabiarce, akcesoria mocujące
 • Narzędzia pomiarowe na obrabiarce sterowanej numerycznie
 • Tryby pracy obrabiarki
 • Eksploatacja sondy pomiarowej narzędzi(kalibracja)
 • Eksploatacja sondy pomiarowej przedmiotu obrabianego
 • Przegląd menu układu sterowania
 • Przegląd i sposób dostępu do stałych cykli obróbkowych
 • Konsekwencje stosowania cyklów transformacji
 • Tryby pracy
 • Tryb pracy (JOG) ,obsługa ręczna
 • Tryb pracy (MDA), obsługa półautomatyczna-wprowadzanie danych
 

Dzień 2 (zajęcia praktyczne - centrum obróbcze Mikron VCE 800 Pro)

 • Funkcje edycyjne (zakładania katalogów, plików, kopiowanie, kasowanie , typy plików itp.)
 • Pomiary narzędzi wytypowanych do obróbki przy pomocy sondy pomiarowej
 • Pomiary narzędzi wytypowanych do obróbki bez pomocy sondy pomiarowej (narzędziem MASTER)
 • Obszary pamięci zawierające dane geometryczne narzędzi-obsługa
 • Wyznaczanie punktów odniesienia (BAZ) przedmiotów za pomocą sondy pomiarowej
 • Wyznaczanie punktów odniesienia (BAZ) przedmiotów bez pomocy sondy pomiarowej
 • Obszary pamięci zawierające wartości przesunięć w poszczególnych osiach-obsługa
 • Obszary zmiennych systemowych i parametrów R
 • Tryb symulacji obróbki
 

Dzień 3 i 4 (zajęcia praktyczne - centrum obróbcze Mikron VCE 800 Pro)

Każdy z uczestników kursu dostaje rysunek przedmiotu do wykonania. Opracowuje skróconą technologię obróbki. Następnie zakłada katalog na dysku sterownika i tworzy swój program. Mocuje przedmiot, po czym dokonuje wybranym sposobem pomiaru narzędzi. Następnie ustawia wcześniej przyjęty punkt zerowy. Przeprowadza procedury sprawdzające poprawność ustawienia bazy pomiarowej jaki i prawidłowość pomiaru narzędzi. Napisany wcześniej program sprawdza w module symulacyjnym sterownika. Ostatni akt to uruchomienie programu w trybie automatycznym (AUTO) zgodnie z bezpieczną procedurą wdrażania. Po obróbce następuje pomiar detalu i ewentualna korekta programu. Materiały używane do obróbki są łatwo obrabialne z reguły jest to duraluminium gat. PA6, lub inne, równie łatwe w obróbce tworzywa sztuczne.
 

W cenę kursu wliczone są:

 • ubezpieczenie na czas trwania szkolenia
 • podręcznik: Witold Habrat "Obsługa i programowanie obrabiarek CNC"
 • certyfikaty ukończenia szkolenia(po jednym w językach: polski, angielski, niemiecki)
 • noclegi w pokojach 1(opcja), 2 i 3 osobowych
 • przerwy kawowe

Egzamin końcowy

Każdy z uczestników zanim otrzyma certyfikat zdaje egzamin końcowy. Składa się on z części teoretycznej (pytania otwarte) oraz praktycznej. Efekty szkolenia badane są na bieżąco i w razie problemów materiał jest powtarzany przez prowadzących.

biuro@ecps.pl

+48 605 854 688

71 341 66 57

Wrocław, ul. Brochowska 3 (wjazd od ul. Opolskiej 165)

image image

Copyright © 2015 Europejskie Centrum Produkcji i Szkoleń Sp. z o.o. & TECHMARG Marek Gąbka